Välkommen till Arbetsgrupper för FHIR Basprofiler

FHIR svenska basprofiler är ett arbete som hör till HL7 Sverige och som verkar för att ta fram basprofiler som ska användas när FHIR standarden tillämpas i ett svenskt sammanhang.

Målet med arbetet är:

1. Att etablera svenska basprofiler för FHIR där gruppens medlemmar anser att behovet finns.

2. Att vara en kanal för återkoppling av erfarenheter och behov till det internationella arbetet med att utveckla FHIR kopplat till profilering

Arbetet ska verka för att samverka med relevanta aktörer på svenska marknaden som arbetar eller ämnar ta fram implementationsguider och profiler av FHIR.

Arbetet samordnas via en samordningsgrupp med möte varje månad och profileringsarbetet sker i parallella arbetsgrupper som rapporterar till samordningsgruppen. Se powerpointpresentation för mer info:

Deltagande är öppet och tills vidare hålls mötena på distans. Om man önskar delta i samordningsgruppen så anmäler man detta till daniel.karlsson@ehalsomyndigheten.se.

Mötesanteckningar finns i github wiki.

De för närvarande aktiva arbetsgrupperna finns som projekt i github på denna länk. För önskat deltagande i en specifik arbetsgrupp, kontakta personen som står som samordnare i github.

Publicerade profiler

Version 1.0.0 av implementationsguiden för svenska basprofiler finns publicerad här: https://hl7.se/fhir/ig/base/1.0.0/

Innehållet i denna specificeras nedan.