Välkommen till Arbetsgrupp FHIR Basprofiler

FHIR svenska basprofiler är en arbetsgrupp som hör till HL7 Sverige och som verkar för att ta fram basprofiler som ska användas när FHIR standarden tillämpas i ett svenskt sammanhang.

Målet med arbetsgruppen är:

1. Att etablera svenska basprofiler för FHIR där gruppens medlemmar anser att behovet finns.

2. Att vara en kanal för återkoppling av erfarenheter och behov till det internationella arbetet med att utveckla FHIR kopplat till profilering

Gruppen ska verka för att samverka med relevanta aktörer på svenska marknaden som arbetar eller ämnar ta fram implementationsguider och profiler av FHIR.

Deltagandet i arbetsgruppen är öppet. Tills vidare hålla mötena på distans. Om man önskar delta så anmäler man detta till daniel.karlsson@ehalsomyndigheten.se

Hösten möten utlyses under våren.

Publicerade profiler

Version 1.0.0 av implementationsguiden för svenska basprofiler finns publicerad här: https://hl7.se/fhir/ig/base/1.0.0/

Innehållet i denna specificeras nedan.