Styrelse 2024-2025

Ordförande: Björn-Erik Erlandsson, KTH, beerl@kth.se

Ledamöter

Kassör: Mikael Wintell, Västra Götalandsregionen

Niklas Eklöf, Socialstyrelsen

Mattias Colliander, Collian AB

Robert Bjervås, E-hälsomyndigheten

Emmeli Gross, E-hälsomyndigheten

Claudia Ehrentraut, Region Stockholm

Vadim Peretokin, Carasent ASA / Peretokin Consulting

Suppleant

Martin Grundberg, Cambio

Arvid Thunholm, Atarico AB