Utbildning FHIR profiling, information samt anmälan

Den 18 maj 2017 håller HL7 Sweden en utbildning om FHIR profiling.

Tid: 18 maj 2017 09.00-16.30 (kaffe + mingel från 08.30)

PlatsLundqvist och Lindqvist, Tändstickspalatset Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm Visa på karta

Utbildningsledare: Mirjam Baltus 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger en fördjupad förståelse för metoden för profilering inom FHIR inklusive relaterade aspekter såsom validering av resurser och skapandet av implementationsguider.

FHIR erbjuder en uppsättning byggstenar som kan användas för att skapa olika lösningar för interoperabilitet. Genom att i profiler kombinera olika byggstenar skapas lösningar för ett visst syfte. Utbildningen innehåller en rad praktiska övningar som ger deltagaren en fördjupad förståelse för det material som presenteras.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig dels till dem som arbetar med att utveckla standardiserade implementationsguider som ska ligga till grund för utveckling, dels till de som utifrån implementationsguider ska utveckla och driftsätta system för interoperabilitet.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning är målsättningen att deltagarna kan:

 • förklara innebörden av FHIR conformance layer och hur det används för att profilera FHIR för ett visst sammanhang eller användningsfall.
 • förstå hur informationskrav från en viss domän översätts till conformance resources.
 • skapa en FHIR-profil som syftar till att stödja ett visst sammanhang eller användningsfall.
 • veta var och hur man registrerar och hittar befintliga conformance resources.
 • författa, registrera och validera conformance resources med hjälp av verktyg.
 • författa och publicera en implementationsguide enligt FHIR.
 • vara medveten om förvaltningsperspektivet i skapandet och publiceringen av conformance resources.

Förkunskaper

Deltagarna förutsätts:

 •  känna till de centrala delarna av FHIR
 •  ha med egen bärbar dator
 •  ha installerat Forge profile editor på sin bärbara dator
 •  ha skapat ett konto på simplifier.net.

Ringholm kommer att ge varje deltagare allt material som ingår i utbildningen samt andra stödmaterial.

Pris: 6 000 kr exklusive moms

Pris för HL7 medlem: 4500 kr exklusive moms

Pris för studenter (begränsat antal platser): 1 250 kr exklusive moms

Rabatt ges för dem som även går FHIR introduktionskurs. Se HL7.se

Observera att om ni anmäler er till Introduktionskursen FHIR också kommer ni att erhålla ett paketpris