Utbildning FHIR profilering

 

Tid:

 

 

Plats:

 

Utbildningsledare:

 

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger en fördjupad förståelse för metoden för profilering inom FHIR inklusive relaterade aspekter såsom validering av resurser och skapandet av implementationsguider.

FHIR erbjuder en uppsättning byggstenar som kan användas för att skapa olika lösningar för interoperabilitet. Genom att i profiler kombinera olika byggstenar skapas lösningar för ett visst syfte. Utbildningen innehåller en rad praktiska övningar som ger deltagaren en fördjupad förståelse för det material som presenteras.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig dels till dem som arbetar med att utveckla standardiserade implementationsguider som ska ligga till grund för utveckling, dels till de som utifrån implementationsguider ska utveckla och driftsätta system för interoperablitet.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning är målsättningen att deltagarna kan:

  • förklara innebörden av “FHIR conformance layer” och hur det används för att profilera FHIR för ett visst sammanhang eller användningsfall.
  • förstå hur informationskrav från en viss domän översätts till “conformance resources”.
  • skapa en FHIR-profil som syftar till att stödja ett visst sammanhang eller användningsfall.
  • veta var och hur man registrerar och hittar befintliga “conformance resources”.
  • författa, registrera och validera “conformance resources” med hjälp av verktyg.
  • författa och publicera en implementationsguide enligt FHIR.
  • vara medveten om förvaltningsperspektivet i skapandet och publiceringen av “conformance resources”.

Förkunskaper/förutsättningar

Deltagarna förutsätts:

  •  känna till de centrala delarna av FHIR
  •  ha installerat Forge profile editor på sin bärbara dator
  •  ha skapat ett konto på simplifier.net.

Ringholm kommer att ge varje deltagare allt material som ingår i utbildningen samt andra stödmaterial.

Pris

Pris:

Pris för HL7 medlem:

Pris för studenter (begränsat antal platser):

I alla priser ingår kursmaterial, fika samt lunch. Priser är exklusive moms.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Sista anmälningsdatum är

Övrig information

Egen dator tas med till utbildningen då utbildningsmaterialet kommer tillhandahållas i digital form.

Utbildningen sker på engelska.

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid stort intresse upprättas en väntelista med deltagare som får förtur till nästa utbildningstillfälle.

 

Till anmälan