Introduktionskurs HL7 FHIR

 

Datum: 24 och 25:e Oktober 2022

Plats: Norra Latin i Stockholm, rottninggatan 71B/Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 (Två ingångar). Lokal 356

Utbildningsledare: Rene Spronk

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger en övergripande genomgång av delarna i FHIR. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för vad FHIR är, vad det inte är och i vilka sammanhang det kan vara relevant att tillämpa FHIR.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till de som vill förstå de viktigaste egenskaperna hos FHIR och på vilket sätt denna kan vara en del av vägen mot ökad interoperabilitet i Sverige och internationellt. Målgruppen är personer som arbetar inom e-hälsa med fokus på informationsutbyte och standardisering samt de som arbetar med design, utveckling, implementering, driftsättning och support av system som använder (eller kommer att använda) FHIR.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna:

 • förklara de viktigaste principerna bakom FHIR
 • förklara sambandet mellan FHIR och relaterade standarder (t ex HL7 CDA/HL7 v2/IHE XDS).
 • beskriva egenskaper hos och innehållet i kärnan av de centrala informationsmodellerna i FHIR.
 • förstå hur dokumentationen i FHIR ska tillämpas samt hur man kan komma i kontakt med andra som har kunskap och erfarenhet av att implementera FHIR.
 • förklara hur FHIR kan användas i olika tekniker för interoperabilitet (REST, meddelanden, e-dokument, tjänster).
 • utgå från praktisk erfarenhet från användning av FHIR som erhållits under utbildningen.
 • hjälpa sin organisation för att avgöra om, när, var och hur de kan implementera FHIR.

Förkunskaper

Deltagarna förutsätts känna till:

 • XML, JSON samt protokoll för webbinfrastruktur.
 • Allmänna principer för datamodellering.
 • Allmänna mjukvaruutvecklingsprinciper som objektorientering, databaser, mjukvarudesign.

Även om det inte ett krav, kommer kunskap om HL7 version 2 och/eller HL7 version 3 vara till hjälp för att förstå materialet.

Agenda

Då utbildningen sker på engelska görs ingen översättning av den detaljerade agendan.

Agenda (Day 1 and Day 2)

 •  Introduction
  • Agenda
  • Explanation of the use-case used by the exercises
 • Design
  • Business data models
  • Expressing business data models in FHIR (optional)
 • Build
  • Introduction to FHIR Conformance Layer
   • Principal components
  • Expressing frequently required constraints
   • Cardinalities
   • Fixed value
   • Restricting choice data types
   • Extensions
   • Profiled target resource reference
   • Slicing based on a fixed value
   • Binding value sets
   • Profiled data types
   • Conditional constraints using FHIRPath
  • An overview of profiling tools
  • Derived profiles
  • Overview of more advanced profiling options
 • Share
  • Profile registry
  • Implementation Guides (overview)
 • Validate
  • Validation Process
 • Maintenance
  • Governance – e.g. national/regional/vendor profiles and implementation guides
  • Versioning of profiles
  • Packages
 • Optional topics
  • Mapping business data models to FHIR logical model (optional)
  • Editing/creating a Value Set (optional)
 • Summary and recommendations

Pris

Introduktionskurs till FHIR Kurspaket, intro FHIR samt profileringskursen
HL7 medlem 9 000 kr 17 000 kr
Icke medlem 14 000 kr 23 000 kr
Student (begränsat antal platser) kontakta oss kontakta oss

I alla priser ingår kursmaterial, fika samt lunch. Priser är exklusive moms.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Sista anmälningsdatum är: 21 septembe

Övrig information

Egen dator tas med till utbildningen då utbildningsmaterialet kommer tillhandahållas i digital form.

Utbildningen sker på engelska.

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid stort intresse upprättas en väntelista med deltagare som får förtur till nästa utbildningstillfälle.

Till anmälan