Introduktionskurs HL7 FHIR

Den 27-28 september 2018 håller HL7 Sverige en introduktionsutbildning om HL7 FHIR. Plats: Stockholm

Tid:

27-28 september 2018, kl. 09.00-16.30 (kaffe + mingel från 08.30)

Plats:

Lundqvist & Lindqvist (Klara Strand), Klarabergsviadukten 90, Stockholm (lokal “Vikström”).

Utbildningsledare:

René Spronk
www.ringholm.com

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger en övergripande genomgång av delarna i FHIR. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för vad FHIR är, vad det inte är och i vilka sammanhang det kan vara relevant att tillämpa FHIR.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till de som vill förstå de viktigaste egenskaperna hos FHIR och på vilket sätt denna kan vara en del av vägen mot ökad interoperabilitet i Sverige och internationellt. Målgruppen är personer som arbetar inom e-hälsa med fokus på informationsutbyte och standardisering samt de som arbetar med design, utveckling, implementering, driftsättning och support av system som använder (eller kommer att använda) FHIR.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna:

 • förklara de viktigaste principerna bakom FHIR
 • förklara sambandet mellan FHIR och relaterade standarder (t ex HL7 CDA/HL7 v2/IHE XDS).
 • beskriva egenskaper hos och innehållet i kärnan av de centrala informationsmodellerna i FHIR.
 • förstå hur dokumentationen i FHIR ska tillämpas samt hur man kan komma i kontakt med andra som har kunskap och erfarenhet av att implementera FHIR.
 • förklara hur FHIR kan användas i olika tekniker för interoperabilitet (REST, meddelanden, e-dokument, tjänster).
 • utgå från praktisk erfarenhet från användning av FHIR som erhållits under utbildningen.
 • hjälpa sin organisation för att avgöra om, när, var och hur de kan implementera FHIR.

Förkunskaper

Deltagarna förutsätts känna till:

 • XML, JSON samt protokoll för webbinfrastruktur.
 • Allmänna principer för datamodellering.
 • Allmänna mjukvaruutvecklingsprinciper som objektorientering, databaser, mjukvarudesign.

Även om det inte ett krav, kommer kunskap om HL7 version 2 och/eller HL7 version 3 vara till hjälp för att förstå materialet.

Agenda

Då utbildningen sker på engelska görs ingen översättning av den detaljerade agendan.

Agenda, day 1:

 • Introduction
  • Overview of FHIR
  • Resources, extensions
  • The RESTful design philosophy
 • Exercise: Requesting a patient Resource
 • Deconstructing FHIR data
  • Resources
  • Datatypes and primitives
 • Use-case driven example: Person demographics, with extensions
 • Contents of the FHIR distribution
 • More on REST, HTTP verbs, wire formats (XML/JSON)
 • Exercise: Updating a patient resource
 • Introduction to Profiling
 • Resource Bundles, Searching
 • The FHIR Operations Framework
  • Parameter resource
  • Updating metadata: Tags, Security Tags and implicitRules
 • Exercise: Updating metadata on resources

Agenda, day 2:

 • Resource references
  • Contained resources
  • References in bundles
 • Exercise: Add a contained resource.
 • Transactions
 • Terminology Resources
 • Paradigms revisited: Document, Messages, REST
  • Subscription mechanism, End Points
 • Use-case driven example: clinical document
 • Security and FHIR
 • Use-case driven example: Questionnaires
 • Exercise: validation
 • Summary and recommendations
  • V2 messages, v3 CDA, IHE XDS and FHIR

Pris

Introduktionskurs till FHIR Paketpris om deltagaren även går introduktionskurs standarder 26 september
HL7 medlem 7500 10500
Icke medlem 10000 14000
Student (begränsat antal platser) 2500 3750

I alla priser ingår kursmaterial, fika samt lunch. Priser är exklusive moms.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Sista anmälningsdatum är 12 september.

Övrig information

Egen dator tas med till utbildningen då utbildningsmaterialet kommer tillhandahållas i digital form.

Utbildningen sker på engelska.

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid stort intresse upprättas en väntelista med deltagare som får förtur till nästa utbildningstillfälle.

 

Till anmälan