Utbildningar

HL7 Sverige planerar och erbjuder utbildningar regelbundet. Medlemmar i HL7 Sverige får rabatt på kurserna. Inkom gärna med önskemål för utbildningsaktiviteter.

Nedanstående utbildningar är exempel på utbildningar. Just nu har vi inga planerade datum utan vi sitter just nu och planerar in utbildningarna. Dessa kommer att äga rum med start i mitten av Oktober (14-18) för grundutbildningarna och de mer fördjupade utbildningarna rum.

Sätt redan av dessa dagar i kalendern redan nu, mer info kommer under nedan länk direkt efter semestern

Introduktionskurs standarder för interoperabilitet

Introduktionskurs FHIR

FHIR profileringskurs