Utbildningar

HL7 Sverige planerar och erbjuder utbildningar regelbundet. Medlemmar i HL7 Sverige får rabatt på kurserna. Inkom gärna med önskemål för utbildningsaktiviteter.

Nedanstående utbildningar är exempel på utbildningar. Just nu har vi inga planerade datum utan vi sitter just nu och planerar in utbildningarna. Dessa kommer att äga rum med start i mitten av September för grundutbildningarna och en månad senare äger då de mer fördjupade utbildningarna rum.

 

Introduktionskurs standarder för interoperabilitet

Introduktionskurs FHIR

FHIR profileringskurs