Vitalis 2018 & årsmöte

Vitalis

Vitalis äger rum 26-28 april 2018 i Göteborg. Precis som tidigare år erbjuder vi även detta år ett konferenspass per medlemsorganisation. Detta innebär att ni kan anmäla en deltagare till Vitalis (fulla program) genom oss och HL7 Sverige står för den kostnaden. OBS! Motprestation för detta konferenspass är att en (eller flera) från medlemmens företag deltar på HL7 Sveriges session under onsdag eftermiddag annars debiteras konferenspasset. Anmäl dig här

Årsmöte

HL7 Sveriges årsmöte kommer att äga rum i anslutning till Vitalis. Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga på Projektplatsen under mappen ”Årsmöten->2018”.

Tidpunkt: 25 april 2018, klockan 17.00 – 18.00.
Plats: På Vitalis. Exakt information om vart publiceras inom kort.
Telefon: För de som vill ringa in till mötet kommer konferenstelefon att erbjudas. Nummer till denna publiceras inom kort.

Agenda:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Disposition av årets vinst eller förlust.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Arvoden till styrelsen.
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Val av
 16. a) föreningens ordförande. Ordförande väljs i en period om 4 år med maximalt omval ytterligare en period (dvs max 2×4år), dock maximalt åtta år i följd;
 17. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
 18. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
 19. d) Revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 20. e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Styrelseledamöter får inte vara medlemmar av valberedningen.
 21. Övriga frågor.

 

OSA innan den 15/4 till medlemsansvarig och berätta om ni har för avsikt att närvara och om så sker på plats i Göteborg eller via telefon.

Be First to Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.