Published maj 4th, 2021 by

Några medlemmar har lyft en diskussion om Resursen ”Encounter” (https://www.hl7.org/fhir/encounter-definitions.html#Encounter.status) och dess status kodverk https://www.hl7.org/fhir/valueset-encounter-status.html. Diskussionen rör framförallt hur patienter som har avvikit eller avbrutit sin vårdkontakt ska dokumenteras. Målet…

Read More FHIR: Encounter och dess kodverk

Published maj 4th, 2021 by
Published mars 4th, 2021 by
Published juni 23rd, 2020 by
Published maj 8th, 2020 by
Published april 1st, 2020 by
Published mars 26th, 2020 by