Handlingar inför Årsmötet

Nu skall alla handlingar i deras rätta versioner återfinnas på ProjectPlatsen under Fliken Årsmötet 2017. Vill göra er extra uppmärksamma på att vi har fått in en motion som vi i styrelsen har behandlat och kommer att presentera på årsmötet.

Vidare har vi också som förslag ändrat i stadgarna och ber er uppmärksamma följande ändringar:

§4, har ny text som förslag enligt handlingarna som nu återfinns på PP, en ny jämställdhetspolicy

§12g punkt 13a, ny text i enlighet med styrelsens behandling av inkommen motion

§13 Ny text vad avser valberedningen

 

Inkommen Motion ifrån Stockholm Läns Landsting

I dagens stadgar finns en begränsning vad gäller antal år en ordförande kan inneha ämbetet i följd (max 4 år). Motionären anser att denna skrivning kan begränsa föreningens utveckling och vill i och med motionen ta bort max antal år en ordförande kan inneha ämbetet.

Vid styrelsens behandling kom vi fram till följande: Ordförande väljs på en period om fyra år med omval av max ytterligare en period om fyra år vilket skulle ge en maximal period om åtta år. Detta då det är Årsmötet som har den slutliga beslutsrätten.

 

Har ni inte anmält er till årsmötet än så gör gärna det, sista dagen är 15 April

Väl mött

Mikael Wintell

Ordförande

Be First to Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.