Årsmöte för Verksamhetsåret 2016

HL7 Sveriges årsmöte kommer att äga rum den 21:e April, i Stockholm

Kallelse till årsstämma i HL7 Sweden verksamhetsår 2016. Jag hoppas som vanligt att så många som möjligt kan närvara vid detta tillfälle.

Det som inte är med i detta utskick såsom revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret etc kommer att finnas tillgängligt under fliken Årsmöte Verksamhetsår 2016 på projektplatsen.

Tidpunkt: 21 april 2015, klockan 13.00 – 15.00.

Plats: Magnus Ladulåsgatan 63a, Gatuplan, konferensrum ”Södra Bantorget

Telefon: Återkommer inom kort

Agenda:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Disposition av årets vinst eller förlust.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Arvoden till styrelsen.
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Val av
 16. a)      föreningens ordförande för en tid av ett år, dock maximalt fyra år i följd;
 17. b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
 18. c)      suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
 19. d)     Revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 20. e)      Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Styrelseledamöter får inte vara medlemmar av valberedningen.
 21. Övriga frågor.

OSA innan den 15/4 och berätta om ni har för avsikt att närvara och om så sker på plats i Stockholm eller via telefon.

Vänligen

Mikael Wintell

Ordförande HL7 Sverige

 

Be First to Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.