Kallelse till Årsmöte verksamhetsår 2018-2019

HL7 Sveriges årsmöte kommer att äga rum via Skype den 26:e April kl. 13.00-15.00

Är ni medlemmar och vill deltaga anmäl er till Hl7sverige@gmail.com

Agenda enligt sedvanligt Årsmöte men med tillägg med en beslutspunkt: Ändring av Stadgarna vad gäller när årsmöte skall avhållas.

Med anledning av detta kommer det också att kallas till ett extra årsmöte som kommer äga rum den 22:e Maj kl. 17.00 på Svenska Mässan/Vitalis. Vi återkommer med lokal

Varmt välkomna

Styrelsen

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.