Fortsättning på Årsmöte HL7 Sverige Verksamhetsår 2019

Vi återupptar årsmötet som har varit ajournerat och kommer att behandla de bordlagda ärenden som handlar om ekonomi, bokslut, ansvarsfrihet etc i enlighet med kallelse till ordinarie årsmöte som tidigare skickats ut

Mötet upptas den 2020-05-20 kl 10.00, för att anmäla deltagande maila Elisabeth.wehlander@vgregion.se för att erhålla information samt länk till mötet

Väl mött

önskar styrelsen gm

Ordf Mikael Wintell

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.