Ny arbetsgrupp, Svenska grundprofiler för FHIR

HL7 Sverige planerar att starta en arbetsgrupp för Grundprofiler i FHIR och bjuder in till ett uppstartsmöte.

Tid och plats: 16/5 kl 14-16 hos Inera, Tjärhovsgatan 21, lokal Magasinera

För anmälan maila Arvid Thunholm på Inera.

Arvid.Thunholm@inera.se

Agenda:

1. Genomgång av förslag till styrande dokument

Utkast: https://docs.google.com/document/d/1_svpSllF76P7tSfDAlryf0Mcca_BZPjYofrzAh9zdfI/edit?usp=sharing

2. Beslut om att anta styrande dokument

3. Val av ordförande och vice-ordförande

4. Diskussioner om principer om informationsspridning och öppenhet

5. Diskussion om hur arbetsgruppen ser på behov av hantering av nationella profiler

6. Bordet runt: Berörda projekt/aktiviteter

7. Diskussion om kommande mötesformer och arbetssätt

Bland annat det kommande nordiska arbetsmöte kring samordning av nationella FHIR-profiler.

8. Övriga frågor

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.