Introduktionskurs FHIR, innehåll samt anmälan

Längst ner på sidan hittar du anmälningsformulär

Den 16-17 maj 2017 håller HL7 Sweden en introduktionsutbildning om HL7 FHIR.

Tid: 16-17 maj 2017 09.00-16.30 (kaffe + mingel från 08.30)

Plats: Lundqvist och Lindqvist, Klara Strand Klarabergsviadukten 90, Stockholm  Visa på karta

Utbildningsledare: Mirjam Baltus 

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger en övergripande genomgång av delarna i HL7 FHIR. Syftet är att ge en grundläggande förståelse för vad HL7 FHIR är, vad den inte är och i vilka sammanhang den kan vara relevant att tillämpa.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till de som vill förstå de viktigaste egenskaperna hos HL7 FHIR och på vilket sätt denna kan vara en del av vägen mot ökad interoperabilitet i Sverige och internationellt. Målgruppen är personer som arbetar inom e-hälsa med fokus på informationsutbyte och standardisering samt de som arbetar med design, utveckling, implementering, driftsättning och support av system som använder (eller kommer att använda) HL7 FHIR.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning är målsättningen att deltagarna kan:

  • förklara de viktigaste principerna bakom FHIR
  • förklara sambandet mellan FHIR och relaterade standarder (t ex HL7 CDA/HL7 v2/IHE XDS).
  • beskriva egenskaper hos och innehållet i kärnan av de centrala informationsmodellerna i FHIR.
  • förstå hur dokumentationen i FHIR ska tillämpas samt hur man kan komma i kontakt med andra som har kunskap och erfarenhet av att implementera FHIR.
  • förklara hur FHIR kan användas i olika tekniker för interoperabilitet (REST, meddelanden, e-dokument, tjänster).
  • utgå från praktisk erfarenhet från användning av FHIR som erhållits under utbildningen.
  • hjälpa sin organisation för att avgöra om, när, var och hur de kan implementera FHIR.

Förkunskaper

Deltagarna förutsätts känna till:

  • XML, Json samt protokoll för webbinfrastruktur.
  • Allmänna principer för datamodellering.
  • Allmänna mjukvaruutveckling principer som objektorientering, databaser, lager mjukvarudesign.

Även om det inte ett krav, kommer kunskap om HL7 version 2 och/eller HL7 version 3 vara till hjälp för att förstå materialet.

Ringholm kommer att ge varje deltagare allt material som ingår i utbildningen samt andra stödmaterial. Ta gärna med egen laptop till kursen då mycket av materialet finns online.

Pris

Pris: 10 000 kr exklusive moms

Pris för HL7 medlem: 7000 kr exklusive moms

Pris för studenter (begränsat antal platser): 2500kr exklusive moms

Observera att om ni anmäler er till Profileringskursen också kommer ni att erhålla ett paketpris