22-24 November, HL7 intro samt FHIR intro

Den 22-24 November kommer vi att erbjuda utbildningar inom HL7, en introduktionskurs samt en introduktionskurs till FHIR

Mer information kommer att komma här successivt

Utbildningen kommer vara förlagd till Göteborg