Styrelse 2017-2018

Ordförande: Mikael Wintell, mikael.wintell@vgregion.se

Administratör: Elisabeth Wehlander, elisabeth.wehlander@vgregion.se

Ledamöter:

Gustav Alvfeldt

Janne Sillanpää

Kristin Schoug-Bertilsson

Peter Håkansson

Oscar Thunman

Björn-Erik Erlandsson

Suppleanter: Helen Seeman-Lodding & Björn Genfors

Medlemsansvariga:

Utbildningsansvariga:

Eventansvarig:

Ekonomiansvarig: