Styrelse 2022-2023

Ordförande: Björn-Erik Erlandsson, KTH, beerl@kth.se

Kansliansvarig: Elisabeth Wehlander, elisabeth.wehlander@vgregion.se

Ledamöter:

Kassör: Mikael Wintell.

Helen Seeman Lodding , VGR

Arvid Thunholm

Niklas Skyttberg, Karoliska Universitetssjukhuset

Emmeli Gross, E-hälsomyndigheten

Martin Grundberg, Cambio

Suppleant:

Rebecka Hansson, Cambio