Styrelse 2023-2024

Ordförande: Björn-Erik Erlandsson, KTH, beerl@kth.se

Ledamöter:

Kassör: Mikael Wintell, VGR

Rebecka Carls, Cambio

Niklas Eklöf, Socialstyrelsen

Mattias Colliander, Chorus

Lars Börjesson, Inera

Patrik Gerorgii-Hemming, SLL

Robert Bjervås, eHM

Suppleant:

Martin Grundberg, Cambio

Arvid Thunholm, Atarico AB