Välkommen till HL7 Sverige

HL7 är en internationell organisation bestående av experter inom hälso- och sjukvård som samarbetar för att skapa standarder för utbyte, hantering och integration av elektronisk hälsoinformation. HL7 arbetar primärt med klinisk och administrativ information. HL7 arbetar för att sprida användandet av standarder för att öka effektiviteten inom hälso- och sjukvård.

Organisationen startades under slutet av 2005, och består idag av medlemmar från regioner, organisationer, akademin och företag. Det är en ideell förening öppen för alla personer, företag och organisationer verksamma i Sverige.

Syfte med HL7 Sverige

  • Syftar till att underlätta för sina medlemmar att förstå och i förekommande fall använda standarder från HL7 International samt att bidra till att svenska synpunkter på den generella utvecklingen kan föras fram till den internationella organisationen.
  • Erbjuder ett forum för samarbete med diskussioner och erfarenhetsutbyte.
  • Har nära samarbete med SIS som är den officiella nationella standardiseringsorganisationen som har mandatet att publicera Svensk Standard.

Välkomna till HL7 Sverige, där det svåra och jobbiga blir till det enkla och nyttoskapande.

Ordförande
Björn-Erik Erlandsson