Introduktionskurs standarder för interoperabilitet

En översikt av standarder för interoperabilitet inom hälso- och sjukvården
Den 22 november 2017 håller HL7 Sverige en introduktionsutbildning om standarder för interoperabilitet inom hälso- och sjukvården. Plats: Göteborg

Tid:

22 november 2017 09.00-16.30 (kaffe + mingel från 08.30)

Plats:

Lilla Bommen Konferenscenter
Lilla Bommen 4A, Göteborg
http://lbkc.se/konferenscenter

Utbildningsledare:

René Spronk
www.ringholm.com

Utbildningens innehåll

Utbildningen tar upp de delområden där standardisering behövs (t.ex. arbetsflöden, meddelanden, dokument, terminologi och identifieringssystem) för att uppnå interoperabilitet, så väl semantisk som teknisk, mellan applikationer och system inom hälso- och sjukvården. Den ger en översikt över de viktigaste egenskaperna hos några av de vanligast förekommande standarderna inom område (t.ex. CDA, DICOM, HL7 version 2, HL7 version 3, FHIR, IHE, SNOMED och ICD).

Vem riktar sig utbildningen till?

Denna utbildning riktar sig till de som vill förstå de viktigaste egenskaperna några av de vanligast förekommande standarder för interoperabilitet inom hälso- och sjukvården och relationerna dessa emellan. Målgruppen såväl beslutsfattare som projektledare, kliniker, och en mer teknisk publik (t.ex. systemutvecklare) för vilka denna översikt fungerar som en introduktion till standarder för interoperabilitet i vården.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer deltagarna att kunna:

 • Förstå de viktigaste egenskaperna hos några av de vanligast förekommande standarder för interoperabilitet inom hälso- och sjukvården och relationerna dessa emellan.
 • Förklara sambandet mellan HL7, IHE och DICOM standarder.
 • Förstå den centrala roll som terminologier spelar vid användandet av interoperabilitetsstandarder
 • Avgöra vilken standard är den som passar bäst för en viss typ av arbetsflöde.

Förkunskaper

Deltagarna förutsätts känna till generella arbetsflöden och processer inom vården, samt ha viss kunskap om modellering.

Agenda

Då utbildningen sker på engelska görs ingen översättning av den detaljerade agendan.

 • Introduction
 • Part 1: Healthcare workflows: the need for standardization
  • The IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) methodology
 • Part 2: Messaging: the exchange of structured data
  • HL7 version 2 – within hospitals
  • HL7 version 3 – between organizations
  • DICOM – images
  • EDIFACT – within/between organizations
 • Part 3: Documents: the exchange of textual data
  • HL7v3 Clinical Document Architecture (CDA)
  • Example: CCD, a CDA-based specification
 • Part 4: FHIR – the open API for healthcare
 • Part 5: The use of a unified terminology and identification schemes
  • (example) SNOMED – clinical terms
  • (example) ICD-10 – clinical terms for invoicing
 • Part 6: IHE profiles
  • Example: IHE Radiology workflows, IHE XDS
 • Part 7: Excercise mapping workflows to standards
 • Summary and recommendations

Pris

Introduktionskurs standarder Paketpris om deltagaren även går introduktionskurs i FHIR 23-24 november
HL7 medlem 4500 10500
Icke medlem 6000 14000
Student (begränsat antal platser) 1250 3750

I alla priser ingår kursmaterial, fika samt lunch. Priser är exklusive moms.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en kollega. Sista anmälningsdatum är 5 november.

Övrig information

Egen dator tas med till utbildningen då utbildningsmaterialet kommer tillhandahållas i digital form.

Utbildningen sker på engelska.

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Vid stort intresse upprättas en väntelista med deltagare som får förtur till nästa utbildningstillfälle.

Till anmälan