Styrelse 2016-2017

Ordförande: Mikael Wintell, mikael.wintell@vgregion.se

Sekreterare: Gustav Alvfeldt, gustav.alvfeldt@sll.se

Administratör: Elisabeth Wehlander, elisabeth.wehlander@vgregion.se

Ledamöter:

Medlemsansvariga: Gustav Alvfeldt och Janne Sillanpää

Utbildningsansvariga: Kristin Schoug-Bertilsson och Peter Håkansson

Eventansvarig: Oscar Thunman

Ekonomiansvarig: Björn-Erik Erlandsson

Suppleanter: Helen Seeman-Lodding